Цена билета 350 рублей

Билеты: https://bileton.ru/events/kyzlar-kyzyk-it-l-r-hitrye-devushki-90464